dimarts, 20 de gener del 2009

SAURINS, RABDOMANCIA, RADIESTESIA.

Havia sentit parlar dels Saurins, no en va l'activitat de visitar, estudiar i arranjar mines d'aigua els he sentit nomenar si mes no a l'hora de començar a fer una mina o pou. En la nesecitat de disposar d'aquets per aquestes construccions.Però l'altre dia vaig com es diu flipar colors, quant un company del GEXXI resulta que te aquestes habilitats.Armat d'una vareta, amb forma de Y i col·locada als costats de la cintura aquesta quant passàvem per un lloc on presumiblement passa aigua s'aixecaven amb una força diguem paranormal sense que ningú mes intervingues. He de dir que t'ho pots creure o no però no se com dir-ho, fantàstic. La gracia de tot plegat es que en una zona on ja altres Saurins, han detectat aigua tots tres han coincidit a major o menor profunditat. Cosa que fa que t'ho acabis creient o tenint el dubte raonable.Cercant per Internet, he trobat algunes definicions de aquest tipus de persones sensorials, que en base a certes forces tel·lúriques poden localitzar aigües subalves, vetes de minerals, àdhuc caps de bestiar perduts.Les seves tècniques i com es pot arribar a tenir aquestes sensacions per en primer lloc, trobar aigua.He extret una serie de paràgrafs de algunes webs que faig esment al final, considero fer un resum segurament seria desvirtuar aquestes explicacions.
Al final de la pagina teniu les adreces per si voleu seguir una mica mes el fil de l'assumpte, una d'elles fa un anàlisi desfavorable d'aquestes tècniques. Es lògic que tinguin detractors que sembla increïble que aquest inexplicable fenomen sense cap base científica a priori, si no que de percepció sensorial, increïble.

Un saurí, a vegades anomenat radiestesista o cercador d'aigua, és una persona que pretén que pot detectar elements ocults o enterrats, com aigua, metalls, o objectes perduts a través del moviment, suposadament espontani, de dispositius simples sostinguts per les seves mans.
Saurí: Persona que té o s'atribueix la capacitat de descobrir coses ocultes sota terra, especialment aigües subterrànies, valent-se d'una vareta o d'un pèndol.
Vareta: Bastó forcat que el saurí sosté per ambdós extrems mentre cerca aigua o metalls en el subsòl.
Per començar, podríem definir el terme rabdomancia. Aquesta paraula ve del grec rhabdos que significa "vara" i manteia que significa "endevinació". Es defineix com antic mètode adivinatori d'aigües amagades, metalls, minerals, etc. a través d'una vareta o pèndol. D'aquesta pràctica s'ocupa el rabdomante, el qual detecta manantials, corrents subterranis d'aigua o fins i tot substàncies minerals.
Podríem fins i tot dir que es tracta d'una variant de la psicometria. S'entén per rabdomante, a un sensitiu que està dotat de la facultat de percebre o detectar, l'existència de corrents d'aigua, vetes de minerals, llacs subterranis, etc. a qualsevol profunditat. Tractés d'una facultat supranormal que s'ha denominat amb més precisió "geo-psicometria", que és el rastreig de la psiquis per l'interior de la terra. El dotat, empra una vareta vegetal o metàl lica o bé un pèndol, que aparentment serveix d'estímul per seleccionar el lloc indicat. Els Rabdomantes o practicants de la radiestesia, seria ja que els individus o cercadors que localizarían manantials, metalls, petrolis etc. Per mitjà d'una vareta, generalment de fusta d'avellaner o bé un pèndol explorador.La radiestesia o rabdomancia és una activitat pseudocientífica que es basa en la creença que existeixen energies o elements sobrenaturals que poden ser detectats per mitjà d'un pèndol, una forquilla i altres artefactes senzills mantinguts en suspensió inestable.
L'Art Zahorí és una via, un do , ja que el desenvolupar la percepció, ens possibilita el adonar-nos permetent ser més conscients, el que ens dóna seguretat personal al confiar en les nostressensacions, ens ajuda a obrir la nostra intuïció, aquest sisè sentit "tan irracional", però tan immediat i aclaridor. També aconseguim un punt de desinterès, al discriminar entre nosaltres i el que percebem, podent passar d'estar forçats per les circumstàncies a ser observadors. Totaixò ens porta a adquirir majors cotes de sensibilitat i de la mateixa manera que els nostres avantpassats, ens acosta a l'esperit ajudant-nos a indagar en el nostre interior, donant-nos pistes per l'harmonia interna i externa. D'aquesta manera podem entendre, gairebé fent nostre, el famós acrònim dels alquimistes: VITRIOL (visita interior Terrae, Recapacitandoque Invenio Occultum Lapidem) Visita l'interior de la terra (de tu mateix) i rectificant trobaràs la pedra filosofal, (és a dir la teva essència). A banda dels aspectes pragmàtics, l'Art Zahorí va ser un art sagrat perquè va permetre als nostres avantpassats accedir a profunds nivells del coneixement, on esperit i matèria entraven en comunió. Els primitius coneixedors, els seus successors els druides i posteriorment els mestres d'obra, van construir temples de tota índole i durant l'edat mitjana, esglésies i catedrals. Va ser la seva percepció de l'univers basada en la intuïció, sensació,
experiència, coneixement directe i gran capacitat d'auto anàlisi, la que els va portar a accedir a aquests nivells esotèrics. Consisteix en la detecció utilitzant varetes, pèndol i principalment el propi cos com a antena. És el pas preliminar on els practicants utilitzen el cos com a receptor sensitiu, "escanejant" el lloc per reconèixer diferents components energètics de l'entorn i del subsòl. Per utilitzar el cos com antena el practicant precisa distingir les variacions de la vibració, la seva procedència, profunditat dels elements que les produeixen (sense ajuda de tecnologia).
Normalment l'enfocament sistemàtic en els diferents tipus de vibració, aigües, falles seques o humides, xarxes Hartamann, Curry, Peyró, xemeneies cosmotelúricas, etc .. permet discernir les característiques del lloc. Amb aquesta informació es diagnostica l'origen o orígens de la desharmonia, posant remei en conjunt o per separat, o es reconeix l'aspecte benèfic de les influències del lloc. En aquest primer nivell, eines com el pèndol i les varetes són utilitzades de vegades, però bàsicament l'eina del saurí és el seu propi cos. Les altres eines són utilitzades com ajuda per amplificar les sensacions captades pel propi cos.
Com procedir per experimentar amb la radiestesia: Per a la construcció d'unes varetes, necessitem una petita branca en forma de forquilla o de V, d'avellaner, olivera o altre arbre que tingui una fusta flexible i resistent. Alguns utilitzen els coneguts "fleixos" d'automòbils. Una mica com les varetes dels neteja-parabrises dels vehicles unides amb cinta aïllant per la punta, també pot servir. Un altre tipus de varetes útils, serien les "perxes" metàl liques, per penjar roba. De manera que les tallaria deixant una petita empunyadura i formant un angle recte, la resta de la perxa. El resultat seria com una "L". Un altre tipus d'eina, seria el pèndol. Fins i tot amb un anell o clau, lligat a un petit cordill o cadena d'uns 10 cm. serviria. Si utilitzem les varetes d'avellaner o olivera, el funcionament seria el següent:
1r.- Situeu en posició recta sostenint les varetes de manera que estiguin el més
tenses possible, sense arribar a corbades.
2n .- Imagina un cabal o corrent d'aigua que discorre pels seus peus.
3r .- Cerqui el nord-est, i camini lentament en aquella direcció, ja que les corrents subterrànies generalment discorren de nord a sud.
4t .- Cuand creui un corrent, les varetes tendiran a doblar fortament cap amunt, de tal manera que si vostè oposa resistència, arribarien a partir.
5è .- Arribat al lloc on les varetes estan els més perpendiculars a terra, aturis
i relaxi les varetes.
6è .- Torneu a posar-se en situació de cerca, vagi girant lentament en rodó, sense moure's del lloc. Quan les varetes s'aixequin de nou, indicaran que es tracta d'on passa la corrent. Si pel contrari baixen sobtadament cap al terra, significaria cap on discorre el corrent.Salut i al forat.

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiestesia

http://es.wikipedia.org/wiki/Zahor%C3%AD

http://www.ctv.es/USERS/seip/seip19.htm

http://www.artezahori.com/pagina0.htm

http://www.escepticospr.com/Archivos/AguayVarillas.htm

Dia 20 de gener hora 00:00 de cuatre comentaris, 2 estan borrats pels autors, jo no tinc res a veure amb això. Aquet blog es obert a tot tipus de comentaris referents als temes tractats, no als insults que aquests si que els borrare jo. Si voleu informació de qualsevol temà relacionat m'ho podeu demanar

5 comentaris:

David_P ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.
David_P ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.
David_P ha dit...

Bon article. Només fer esment al que es diu al últim enllaç ho trobo simplement una bajanada. Durant molts segles s'han fet pous amb precisió, fruit de les indicacions dels saurins. No es pas casualitat que allí efectivament es trobes aigua. Que som sensibles als camps electromagnètics es un fet demostrat. Uns en seran mes i altres menys. Fins i tot sovint et trobes amb gent que te aquesta capacitat i ho desconeix.

Lluís ha dit...

David ho he posat perque crec que com en totes les disciplines i coses que es surten de el normal, també hi ha detractors, i he exposat el punt de vista de l'altre costat.
Jo com pots apreciar en l'article dono fé del que vaig observar, i penso que hi ha gent amb aquestes sensivilitats i altres

Anònim ha dit...

He estat llegint la pàgina web. Coneixeu a algun saurí que actualment pugui captar aigües subterrànies per poder fer un pou? N'estem interessats.

Moltes gràcies.