diumenge, 9 de maig de 2010

DISQUISICIONS D'UN ESPELEÒLEG, PERDONEU QUE DISCREPINo soc ni m'agrada gaire esmenar la plana a ningú i menys a qui respecto i saben més que jo. (no és pejoratiu) A més a més, menys quan no tinc interès per participar de cap activitat, ni de quins fets ni quins actes. Pel que acostumo a callar i no dir res. Qui no participa ha de callar i respectar les decisions presses. (m'ha sortit la vena juvenil).
Però  aquest cop perdoneu que discrepi de qui ha decidit com anomenar una disciplina dins de l'espeleologia (per mi mal anomenada espeleologia urbana) que ha estat menyspreada i en molts casos denominada amb el mal nom de cloaqueros ( malnom recuperat dels muntanyencs que així també desqualificaven als espeleos). Segurament pejorativament i sense coneixement de causa. I ara trobo que per englobar aquesta disciplina és bateja amb el nom de GRUTOLOGIA. Cerco aquesta paraula en el diccionari, com a "gruto" no existeix. Com a gruta fa referencia a cavitat i la seva definició estaria la següent:
[s. XV; de l'it. dial. grutta, variant de l'it. grotta, ll. vg. crŭpta, ll. cl. crypta, i aquest, del gr. krýptē 'cripta', der. de krýptō 'amagar']
f Excavació natural o feta de mà d'home en el flanc d'un terreny muntanyós.
El que fa referencia al sufix -lògia:
-lògia
Forma sufixada del mot grec lógos, que significa paraula, raó, teoria, tractat'. Ex.: filologia, sexologia, politicologia, zoologia, espeleologia.
És clar que tracta de l'estudi i raonament d'aquest tipus de cavitats i/o construccions subterrànies.
Pel que gruta-logia, seria el mot adequat. Però, quedaria malament com a paraula d'ús, o  propaganda de l'activitat a què fa referencia, a banda que fa menció a cavitats naturals, i estem parlant de cavitats artificials fetes amb mitjans mecànics o no. Seria un tros de pal, llei de la palanca, potencia, resistència, punt de recolzament.
Però és que "gruto" no existeix o això penso jo que no soc ni filòleg, ni tinc estudis ni inferiors ni superiors. Poder és una errada de transcripció:
Grutología (Espeleologia Urbana, Hipogeus, Mines i altres conductes subterranis en desús fets per l’home) "extret del espeleobloc." (Pregunto, o amb ús? no)
Sempre he defensat que la seva definició hauria de ser espeleologia industrial, per raons obvies.
urbà -anà
[1803; del ll. urbanus, -a, -um, íd.]
1 adj 1 Pertanyent a la ciutat (oposat a rural). Una propietat urbana.
No totes les cavitats artificials és troben en ciutats o pobles, urbs relatives . Moltes en desenvolupen en llocs prou aïllats per passar desapercebudes. Però si que tenen en comú el tractament industrial com a estructures relativament modernes, (hi ha constància de construccions de l'època romana) per al desenvolupament de diferents aprofitaments siguin de la pagesia, urbans, abastiment, etcètera.
Poder sembla presumptuós el terme d'industrial, El que descriuria millor l'ús del terme seria hipogea amb algun altre sufix com espeleologia-hipogea, espeleo hipogea, hipogealogia, o ..................
[s. XX; del ll. hypogēum, i aquest, del gr. hypógeion, íd., der. de hypó 'sota' i gẽ 'terra']
1 adj ECOL 1 Que viu o es desenvolupa sota terra. Fauna hipogea. Fongs hipogeus.
2 bolet hipogeu BOT Bolet que madura sota terra i dispersa les espores amb la intervenció d'animals que el localitzen i se'l mengen.
2 m ARQUIT Construcció o excavació subterrània. hi_po_geu.
Difícil resulta el pensar un mot per aquesta disciplina, ven mirat encara que sembli inventat o tret de diferents conceptes no sé com va anar el tema. GRUTOLOGIA tampoc és tant lleig, que ningú s'ho prengui malament, aquesta reflexió en veu alta o escrita millor dit. Ha passat una mica de temps de què es decidí aquesta definició he intentat entendre el que ............. i donar una definició costa i fer content a tothom....... impossible.


I aquí et fots (fiques)!!!! tu estàs volat.

Salut i al forat.

3 comentaris:

Joan Montoya ha dit...

Sempre m'ha agradat la filosofia i opinar i que els altres opinen i expressar-se i que els altres s'expressin.
De tot es pot parlar, inclús dels "grutos" i altres coses fosques i marginals com l'espele.
Bon article.

Manel ha dit...

després de la aferrisada defensa en la que vas tenir sobre las i.t.v, osease COMPETICIONS, ara aquí t´has de fotre.
Al pan, pan i al vino , vino

F. Miret ha dit...

Doncs sí, aquest mot compost és un neologisme en català. Com dius no hi ha cap paraula que per si sola defineix a totes les diverses i diferents exploracions i estudis que efectuem els espeleòlegs a tot tipus de cavitats artificials.
Així que, per a que aquesta activitat fou reconeguda pels estaments i les asseguradores li calia disposar d'un nom i una definició i trobar-se reconeguda com una especialitat de la federació.
El mot va ser a disposició i consideració de tots els grups federats catalans des del 21 de març al 21 d'abril d'enguany.
Ningú va opinar al respecte, però van donar la seva conformitat.
Ben cordialment