dimarts, 14 d’abril de 2009

ESTACIÓ PORTÀTIL LLUMINOSA, E.P.LL

En circumstancies especials cal tenir cura a l'hora de fer els aixecaments topogràfics, perquè en alguns casos ens caldrà el màxim d'exactitud per desprès situar a l'exterior o particularitats semblants, on calen que els punts referenciats siguin estables i prou bons per aconseguir uns vectors amb garanties. La tendència és fer servir com referencia un company, que per poca empatia amb el topògraf no esta per la feina a les hores el topògraf tendeix a situar l'estació on a bé té per misericòrdia haver fixat el punt, fent que un grau sigui tot un problema. Pel que ens cal un punt que no es mogui i menys és distregui. Les mires topogràfiques, són molt cares i molt aparatoses, poc servibles en quins indrets de les cavitats, desgraciadament tampoc porten cap tipus d'il·luminació. Pensant, pensant, l'alternativa era la de crear un petit aparell portable i que ens marques un punt fix. Havia d'ésser amb llum, i que a més a més poguéssim fer les lectures de direcció i de pendent. Com exemple en la topografia de la mina Erasme és feia necessari la utilització d’aparells de mesura prou precisos, malgrat la simplicitat del que duem, brúixola prismàtica, clinòmetre, cinta mètrica i en alguns casos el mes sofisticat i poc econòmic un distanciometre làser, per situar amb el mínim error sobre el terreny, amb la incorporació per les tirades de l'Estació Portàtil LLuminosa E.P.LL. minimitzem els errors. Dir que en aquestes mesures l'error acumulat en 150 m topografiats, el vam establir en 1 metre. Aquest aparell té l'avantatge de poder prescindir del company en cas de necessitat, de totes maneres no seria una activitat recomanable car que l'exploració en solitari resulta perillosa. Però en casos que els companys dediquin els esforços a uns altres menesters pot ser una gran ajuda. Si tenim un company que va traslladant l'aparell la qüestió fa menys feixuga la feina, perquè l'aparell s'ha d'anar movent de posició. Col·locat en un trípode extensible per poder-ho anivellar en tot moment per salvar les irregularitats del sòl de la galeria. L'aparell consta d’un pèndol anivellant de construcció casolana que te 2 relés REED amb el contactes tancats i un imant penjat d'un fil de coure, tancat en l'interior d'una capsa plàstica. En la seva part frontal col·locats en línia horitzontal i vertical. Una sèrie de led's de color groc i de color verd, aquest detall, és aleatori la qüestió, que siguin d'aquests colors per poder distingir la lectura que volem fer i col·locar-los el més recte possible (en el primer prototipus els led's eren vermells, però el color no feia que observacions foren bones, degut que amb brúixoles i clinòmetres prismàtics perdem la profunditat visual i el cromatisme del color vermell no dona bons resultats) . Aquest quan és il·lumina'n podem veure dues visuals que a una distancia d'entre 40 a 50 m, son prou recognoscible per poder fer les aliades, tant amb el clinòmetre com amb el goniòmetre (brúixola) obtenim dos horitzons, vertical i horitzontal d’aquesta manera podem sense interferències i que el company és mogui o distregui i prendre les mesures mes acuradament (no soc partidari de fer tirades tan llargues). És pertinent que al ser col·locat en un trípode tenir-ho a l'altura que farem les visuals. Consta d’un commutador que pot deixar il·luminat permanentment el segment vertical o horitzontal depenent de les nostres necessitats. S'alimenta amb una pila de 9 volts, suficient per il·luminar la sèrie de led's que aniran connectats en paral·lel cada sèrie, això si per separat.


relés REED: unes petites ampolles que dins porten uns contactes a mode de lamines que a l'apropar un camp magnètic actuen obrint-se o tancant el circuit.
A hores d'ara estic fet algunes modificacions pel que aquest disseny no és del tot acabat.

Salut i al forat