dissabte, 20 de setembre de 2008

DESPRES DE LA GUERRA

Us poso un video on es demostra que en les cavitats artificials, mines i demes els fenomens recostructors aceleren aquet proces, prou que els conductes ja han estat creats artificialment, la hidrometria i la gran ventilació que hi ha en aquets conductes son l'ingredients idonis. El video es d'uns col·legues Italians que dediquen la seva ciencia a el redescubriment de bunkers, i altres tipus d'artificis subterranis. Es tracta d'una bateria de defensa en els Alps italo-francesos, el Chaberton que esta situat en el pic del mateix nom, era la bateria de muntanya mes alta d'Europa. Situada a uns 3000 mts snm
http://www.caisanremo.it/speleologia/
http://www.scas.it/home.htmlSalut i al forat